Carl Lönnqvist

Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Franska, Tyska

Carl Lönnqvist ingår i Vinges IP- och tvistlösningsteam i Göteborg. Han har en civilingenjörsexamen i bioteknik och erfarenhet av IP-relaterade frågor och tvister inom olika branscher. Dessutom biträder Carl Lönnqvist regelbundet klienter i frågor som rör förhandlingar och ingående av olika kommersiella avtal.

Utbildning

  • Stockholms universitet juristexamen 2015,
  • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi 2007
  • Chalmers tekniska högskola civilingenjörsexamen i bioteknik 2006

Erfarenhet

  • Portföljförvaltare, GDF SUEZ (2007-2012)