Utbildning

  • Stockholms universitet juristexamen 2015,
  • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi 2007
  • Chalmers tekniska högskola civilingenjörsexamen i bioteknik 2006

Erfarenhet

  • Portföljförvaltare, GDF SUEZ (2007-2012)