Artiklar

Vem – om någon – äger upphovsrätten till verk som skapas av artificiell intelligens? Publicerad av Patent- och registreringsverket 9 augusti 2018
Vad är likheten mellan musik, film och motorbåtar? Den gemensamma nämnaren är upphovsrätten Publicerad av Patent- och registreringsverket 8 februari 2018
Copyright Litigation in Sweden; Overview Thomson Reuters Practical Law, 2017 17 oktober 2017
Creative Commons – en introduktion BrandNews 5/2016 8 november 2016
Vad får man egentligen länka till på nätet? SvD Näringsliv Debatt, 24 april 2016 25 april 2016
Länkning och ideell rätt - hur bör 3 § upphovsrättslagen tolkas? Ny Juridik 2016:1, Karnov Group, s. 123 - 139 1 april 2016
Geolokalisering på internet – vissa immaterialrättsliga konsekvenser Ny Juridik 2015:2, Karnov Group, s. 37 - 60 16 juni 2015
Copyright Litigation, Jurisdictional comparisons, 2nd edition 2015, Chapter on Swedish Copyright Litigation s. 411-432 Thomson Reuters (European Lawyer Reference Series) 12 december 2014
Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering NIR 2013:6 s. 559 - 585 1 mars 2013
New Act on Investment Funds [2015] J.I.B.L.R. issue 2 4 mars 2005
Användningstvång och ändringsomfång NIR 2005:2 s. 135-164 2 mars 2005