Nyhet

Ny bok om AI och IP

10 maj 2023 Immaterialrätt

Tobias Kempas bok, Artificiell intelligens och immaterialrätt, har i dagarna publicerats av Norstedts Juridik. Boken behandlar samspelet mellan AI och immaterialrätt, inklusive möjligheterna att skydda och använda data, som spelar en avgörande roll för den fortsatta AI-utvecklingen.

Den så kallade fjärde industriella revolu­tionen har endast nyligen inletts, men har redan medfört flera betydande förändringar. AI-system och AI-tekniker används i hög utsträckning för att understödja eller helt ersätta sådana mänskliga aktiviteter som traditionellt kan ge upphov till ensam­rättigheter eller utlösa ansvar för intrång. När gränserna mellan fysiska, digitala och biologiska företeelser blir allt otydligare uppstår flera immaterialrättsliga frågor. Immaterialrätten har också stor betydelse för möjligheterna att skydda och använda data, som är centrala för den fortsatta AI-utvecklingen.

Tobias Kempas:

”Dessa frågor uppfattas ofta som mycket komplexa. Jag hoppas att boken ska kunna underlätta förståelsen för immaterialrättens innehåll och möjliga effekter i de AI-relaterade avseenden som hittills har givit upphov till flest frågor”

Artificiell intelligens och immaterialrätt behandlar svensk och europeisk immaterialrätt med särskilt fokus på upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, databasrätt och skydd för företagshemligheter. Vissa känneteckensrättsliga frågor diskuteras också. I boken presenteras och analyseras några av de mest centrala immaterialrättsliga frågor som AI-utvecklingen hittills har medfört, såsom:

  • Hur kan AI-system och AI-tekniker skyddas mot efterbildning?
  • Under vilka förutsättningar kan AI-genererade alster skyddas av immaterialrätt?
  • Hur regleras skyddet av data vid utveckling och användning av AI?
  • Vad innebär AI-utvecklingen för varumärkesrätten?
  • Vem kan hållas ansvarig om ett AI-system utför en intrångsgörande åtgärd?
  • Bör det immaterialrättsliga regelverket justeras eller kompletteras?

Artificiell intelligens och immaterialrätt riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister i svenskt näringsliv och offentlig sektor, såsom bolagsjurister, förbundsjurister, verksjurister, handläggare, advokater och konsulter. Boken kan även användas som kurslitteratur, i synnerhet på juridiska fortsättningskurser eller specialkurser som fokuserar på immaterialrätt och informationsteknologi.

Tobias Kempas är verksam som advokat och counsel vid Advokatfirman Vinge KB i Stockholm. Han är specialiserad på immaterialrätt, kommersiella tvister och avtal. Tobias har också arbetat som bolagsjurist i telekombranschen, med särskilt fokus på upphovsrätt, varumärkesrätt och reklamjuridik. Tobias är aktiv i flera immaterialrättsliga föreningar, skriver regelbundet om immaterialrätt och anlitas ofta som föreläsare.

Här kan du beställa boken från Norstedts Juridik.