Uppdrag

Vinge har biträtt EQT IX i samband med försäljning av aktier i Beijer Ref AB (publ)

22 juni 2023 M&A

Vinge har biträtt EQT IX (”EQT”) i samband med nedförsäljning av aktier i Beijer Ref AB (publ) i en så kallad accelererad bookbuilding-process genomförd den 20 juni 2023.

Totalt placerades 40 miljoner aktier till ett pris om 140 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om 5,6 miljarder kronor.

Vinges team bestod av Sofie Bjärtun och Linnéa Sellström.

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024