Uppdrag

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

28 maj 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

SBB har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Social Facilities AB, tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake och med stöd från ATLAS SP Partners (tillsammans ”Långivarna”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget frigörs likvida medel till SBB genom ett låneavtal mellan SBB Social Facilities och Långivarna om cirka 5,7 miljarder kronor. Fullföljande av transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i juni 2024.

Vinges team bestod huvudsakligen av Mikael Ståhl, Helena Göransson, Rikard Lindahl, Ulrich Ziche, William Kåge, Kamyar Najmi, Ida Redander och Rebecka Margolin.

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024