Uppdrag

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

SBB har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake. I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, om cirka 5,2 miljarder kronor. Fullföljande av transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

Vinges team bestod huvudsakligen av Mikael Ståhl, Albert Wållgren, Helena Göransson, Rikard Lindahl, Ulrich Ziche, William Kåge, Kamyar Najmi, Jolinn Uhlin, Nour Makie, Ida Redander och Rebecka Margolin.

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024