Uppdrag

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att dess nybildade dotterbolag SBB Residential Property AB ingått ett avtal om kapitalanskaffning med en investeringsfond som förvaltas av Morgan Stanley Real Estate Investing (”MSREI”).

Enligt avtalet kommer SBB Residential Property AB emittera preferensaktier om 2,36 miljarder SEK till MSREI. Preferensaktierna kommer att emitteras av en entitet med namnet SBB Residential Property AB som bildar en ny underkoncern inom SBB.

Efter transaktionen kommer MSREI inneha en minoritetsandel i SBB Residential Property AB. Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor men inte konkurrensgodkännande. Fullföljande av transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske omkring mitten av augusti 2023.

Vinges team bestod huvudsakligen av Mikael Ståhl, Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Niclas Winnberg, Helena Göransson, Ulrich Ziche, Maria Dahlin Kolvik, Kristoffer Larsson, Frida Ställborn, Joel Magnusson, Kamyar Najmi, Nour Makie, Ida Redander och Filip Magnusson.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023