Uppdrag

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att dess nybildade dotterbolag SBB Residential Property AB ingått ett avtal om kapitalanskaffning med en investeringsfond som förvaltas av Morgan Stanley Real Estate Investing (”MSREI”).

Enligt avtalet kommer SBB Residential Property AB emittera preferensaktier om 2,36 miljarder SEK till MSREI. Preferensaktierna kommer att emitteras av en entitet med namnet SBB Residential Property AB som bildar en ny underkoncern inom SBB.

Efter transaktionen kommer MSREI inneha en minoritetsandel i SBB Residential Property AB. Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor men inte konkurrensgodkännande. Fullföljande av transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske omkring mitten av augusti 2023.

Vinges team bestod huvudsakligen av Mikael Ståhl, Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Niclas Winnberg, Helena Göransson, Ulrich Ziche, Maria Dahlin Kolvik, Kristoffer Larsson, Frida Ställborn, Joel Magnusson, Kamyar Najmi, Nour Makie, Ida Redander och Filip Magnusson.

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024