Uppdrag

Vinge har företrätt SBB i samband med utdelningen av aktierna i Neobo Fastigheter

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med utdelningen av aktierna i Neobo Fastigheter AB (publ) (”Neobo”) till A- och B-aktieägarna i SBB. Beslutet om utdelningen fattades på extra bolagsstämma i SBB den 21 december 2022 och utdelningen genomfördes den 30 december 2022.

Neobo är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Stockholm som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner med ett totalt fastighetsvärde om 15,8 mdkr. Bostadsfastigheter står för 97 procent av fastighetsbeståndets marknadsvärde och resterande marknadsvärde utgörs av övriga fastigheter.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson, Johannes Akyol, Gabriel Chabo, Clara Sohlberg, Kristoffer Larson, Albert Wållgren, Kamyar Najmi, Victor Ericsson och Maria Schultzberg.

 

 

Relaterat

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Projektstaben

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”).
14 februari 2024