Uppdrag

Vinge har företrätt SBB i samband med utdelningen av aktierna i Neobo Fastigheter

24 januari 2023

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med utdelningen av aktierna i Neobo Fastigheter AB (publ) (”Neobo”) till A- och B-aktieägarna i SBB. Beslutet om utdelningen fattades på extra bolagsstämma i SBB den 21 december 2022 och utdelningen genomfördes den 30 december 2022.

Neobo är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Stockholm som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner med ett totalt fastighetsvärde om 15,8 mdkr. Bostadsfastigheter står för 97 procent av fastighetsbeståndets marknadsvärde och resterande marknadsvärde utgörs av övriga fastigheter.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson, Johannes Akyol, Gabriel Chabo, Clara Sohlberg, Kristoffer Larson, Albert Wållgren, Kamyar Najmi, Victor Ericsson och Maria Schultzberg.

 

 

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023