Uppdrag

Vinge har företrätt Titania Holding AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

10 december 2021

Vinge har företrätt Titania Holding AB (publ) (”Titania”) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet offentliggjordes den 29 november 2021 och första handelsdag var den 10 december 2021.

Priset i erbjudandet var 20 kronor per B-aktie, motsvarande ett marknadsvärde för samtliga Titanias aktier om cirka 1,4 miljarder kronor efter genomförandet av erbjudandet.

Titania är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen. Verksamheten består av projektutveckling, produktion och förvaltning. Titania är med i hela värdekedjan, från tidiga stads- och projektutvecklingsskeden till förvärv av mark, produktion och uthyrning och slutligen även långsiktig förvaltning av fastigheterna. Titania besitter kompetens i alla delarna i värdekedjan och har kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt som adderar värde i form av ökad social och ekonomisk hållbarhet.

Vinges team bestod huvudsakligen av David Andersson, Amanda Knutsson, Anna Grigorian och Anna Svensson (Kapitalmarknad och Publik M&A), Frida Ställborn (Fastighet), Kamyar Najmi och Benjamin Vafaeian (Bank och Finans).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022