Uppdrag

Vinge biträdde Christian Berner Tech Trade

23 februari 2017

Vinge biträdde Christian Berner Tech Trade AB ("CBTT") vid dess förvärv av Fillflex AB. Genom förvärvet stärker CBTT sin position inom vätskefyllning på den nordiska marknaden. Förvärvet är CBTTs första sedan noteringen på First North.

Vinges team bestod av biträdande juristerna Daniel Lennartsson och Victor Ericsson samt ansvarige delägaren Olof Jisland.

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.
30 november 2021

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021