Uppdrag

Platzers försäljning av bostadsbyggrätt i Gamlestadens Fabriker till JM

Vinge biträdde Platzer när försäljningen av en bostadsbyggrätt i Gamlestadens fabriker till JM genomfördes. Affären omfattar 5 000 kvm markareal med möjlig byggrätt på 26 300 kvm.

Försäljningen skedde till ett överenskommer fastighetsvärde om 158 mkr. På området avser JM utveckla cirka 330 bostäder. Affären är ett led i utvecklingen av området Gamlestaden i Göteborg.

Från Vinges sida medverkade främst Olof Jisland och Kristoffer Larsson.

 

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024