Uppdrag

Platzers försäljning av del av Arendal till Göteborgs Hamn

Vinge biträdde Platzer när försäljningen av en del av området Arendal (108 000 kvm mark och 69 000 kvm vattenareal) till Göteborgs Hamn genomfördes.

Fastighetsvärdet var 475 mkr. Affären möjliggör flytten av färjerederiet Stena Lines Tysklands- och Danmarksterminaler från centrala Göteborg till Arendal på Hisingssidan. Kommunen planerar att på den frigjorda delen av älvstranden i centrala Göteborg utveckla en tät blandstad.

Från Vinge medverkade Olof Jisland och Kristoffer Larsson.

Relaterat

Vinge har biträtt KMC Properties i dess samgående med Logistea

Den 14 juni 2024 offentliggjorde KMC Properties ASA, noterat på Oslo Børs, att bolaget går samman med Logistea AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm.
24 juni 2024

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av nyemitterade stamaktier och notering på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är den 20 juni 2024.
20 juni 2024

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Elektro-Emanuel

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärvet av Elektro-Emanuel AB. Bolaget utför elinstallationer åt såväl företag som privatpersoner och har kontor i fyra städer i Västsverige.
19 juni 2024