Uppdrag

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid kombinationsaffär med Volvo Cars.

2 juli 2021

Affären innefattade ett nyutvecklingsprojekt av en logistikfastighet om 20.000 kvm som Volvo Cars kommer att hyra samt försäljning av två kontorsfastigheter i Torslanda.

Från Vinges sida medverkade Olof Jisland, Kristoffer Larson, Victoria Owetz Leyva och Mario Saad.

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.
18 augusti 2022

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022