Uppdrag

Platzer förvärvar från Higab för 1,9 mdkr

29 juni 2021

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid förvärvet av tre fastigheter på Medicinareberget i Göteborg omfattande 52.800 kvm; Odontologen, Biotech Center och Hälsovetarbacken. Underliggande fastighetsvärde uppgick till 1 875 mkr. Säljare var Higab.

Vinges team bestod i huvudsak av Olof Jisland, Kristoffer Larson och Ulf Pyk.

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022

Vinge förstärker inom offentlig upphandling och entreprenadrätt

Per-Ola Bergqvist, advokat med mångårig specialisterfarenhet inom offentlig upphandling, har nyligen anslutit som expert till Vinge. Även Daniel Prawitz, med bred erfarenhet av entreprenad- och processrätt, har anslutit till Vinge.
12 januari 2022

Vinges M&A-team presenterar årets svenska guide för The Legal 500: Private Equity Country Comparative Guide

Guiden ger en överblick över den svenska Private Equity-marknaden och den lagstiftning som aktualiseras i samband med PE-transaktioner i Sverige.
11 januari 2022