Uppdrag

Vinge biträdde Platzer vid försäljning till Göteborgs Hamn

1 oktober 2021

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid försäljningen av fastigheten Göteborg Arendal 764:720 innefattande 108 000 kvm mark och 69 000 kvm vattenareal. Affären sker genom bolagsförsäljning. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 475 000 000 kronor.

Från Vinges sida medverkade Olof Jisland och Kristoffer Larsson m fl.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021