Uppdrag

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av MIMO

1 oktober 2021

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av fastigheten MIMO i Mölndal med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvm.

Säljare är NCC. På fastigheten uppförs två kontorsbyggnader. Tillträde sker när projektet är färdigställt vilket beräknas bli andra halvåret 2024. Från Vinges sida medverkade Olof Jisland, Kristoffer Larsson och Ulf Pyk.

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022