Uppdrag

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av NCCs andel i Kineum

21 december 2022

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av NCCs andel i Kineum; en 27 våningar hög destination i Gårda, Göteborg. Projektet, som påbörjades 2018, har genomförts av Platzer och NCC i ett gemensamt ägt bolag.

Genom affären blir Platzer ensam ägare av Kineum. Från Vinges sida har främst Olof Jisland och Kristoffer Larson medverkat.

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023