Uppdrag

Vinge biträder Xspray Pharma i samband med dess företrädesemission av units

Genom företrädesemission av units förväntas Xspray tillföras cirka 300 MSEK, med två teckningsoptionsserier som tillsammans uppgår till ytterligare cirka 300 MSEK vid full teckning.

Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsföretag som specialiserar sig på att använda sin patenterade HyNap-teknologi för att utveckla förbättrade versioner av befintliga protein-kinashämmare (PKI:er) för cancerbehandling. Företagets mål är att bli en ledande aktör inom utveckling av förbättrade PKI:er för cancerbehandling. Xsprays aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Dain Hård Nevonen, Linnéa Sellström och Adrian Filipovic.

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023