Uppdrag

Vinge biträder Xspray Pharma i samband med dess företrädesemission av units

Genom företrädesemission av units förväntas Xspray tillföras cirka 300 MSEK, med två teckningsoptionsserier som tillsammans uppgår till ytterligare cirka 300 MSEK vid full teckning.

Xspray Pharma AB (publ) är ett läkemedelsföretag som specialiserar sig på att använda sin patenterade HyNap-teknologi för att utveckla förbättrade versioner av befintliga protein-kinashämmare (PKI:er) för cancerbehandling. Företagets mål är att bli en ledande aktör inom utveckling av förbättrade PKI:er för cancerbehandling. Xsprays aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Dain Hård Nevonen, Linnéa Sellström och Adrian Filipovic.

Relaterat

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024

Vinge biträder Sobro vid investering i Clinton Marine Survey

Clinton Marine Survey har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner och majoritetsägare. Samtliga befintliga ägare kvarstår som betydande delägare. Clinton Marine Survey erbjuder högkvalitativa hydrografiska och geologiska undersökningar för navigering, muddringsoperationer, kartläggning, marint byggande med mera.
9 april 2024

Vinge har biträtt Helix Kapital vid fondetableringen av Helix Kapital Fund III

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Helix Kapitals tredje fond – Helix Kapital Fund III – som har stängts framgångsrikt med investeraråtaganden om drygt 1,5 miljarder kronor från en internationell investerarbas bestående av ett antal ledande finansiella institutioner. Investerarintresset i fondresningen var mycket starkt och fonden kraftigt övertecknad.
5 april 2024