Uppdrag

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier och Carnegie i samband med kapitalanskaffning i Xshore

12 april 2022

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier och Carnegie i samband med en kapitalanskaffning om 500 miljoner kronor i elbåtsbolaget Xshore genom en riktad nyemission till ett antal nya investerare och befintliga ägare.

Xshore grundades 2016 av Konrad Bergström med avsikten att tillhandahålla kunder en överlägsen och hållbar användarupplevelse samt därigenom att driva branschen till att agera mer hållbart. Xshore har en ledande marknadsposition och nominerades till Årets Powerboat 2022 i konkurrens med icke-elektriska båtar.

 

Vinges team bestod av Dain Hård Nevonen och Linnéa Sellström.

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022