Uppdrag

Vinge företräder Calliditas Therapeutics i samband med en riktad nyemission

17 augusti 2021

Vinge företräder Calliditas Therapeutics, ett specialistläkemedelsbolag noterat på Nasdaq Stockholm och The Nasdaq Global Select Market i USA, i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs cirka 324 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen riktas till ett antal utvalda internationella och svenska institutionella investerare samt investerare som är specialiserade på life science, på grundval av en accelererad bookbuilding process.

Vinges team har bestått av Dain Hård Nevonen, Linnéa Sellström och Benjamin Vafaeian.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021