Uppdrag

Vinge rådgivare till Capillar i samband med Sveriges första de-SPAC-transaktion

22 mars 2022

Capillar och minoritetsaktieägarna har ingått ett avtal om att sälja samtliga aktier i Spolargruppen Sverige AB, en svensk ledande aktör inom rörinfodring (så kallad relining) och rörspolning, till tbd30 AB (publ), en så kallad SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

I samband med den föreslagna transaktionen initieras en process (så kallad ”de-SPAC” eller bolagskombination) som bland annat innefattar att Nasdaq Stockholm AB granskar det tilltänkta förvärvet, ansökan om notering och listbyte till Nasdaq First North Growth Market inom ramen för Nasdaqs Stockholms regelverk för förvärvsbolag. 

Som en del av den fortsatta finansieringen har ett antal institutionella och andra investerare, däribland Lannebo Fonder och Carnegie Fonder, åtagit sig att teckna 1 500 000 nya A-aktier i tbd30 i en riktad nyemission som utges till 100 kronor per aktie.

Vinges team består huvudsakligen av Christina Kokko, Joacim Rydergård, Hannah Kajlinger och Philip Moré (M&A), Linnéa Sellström (Equity Capital Markets) samt Matthias Schömer och Henrik Wastenson (Skatt).

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022