Uppdrag

Vinge företräder Vimian i samband med en riktad nyemission om cirka 1 500 MSEK

16 september 2022

Vinge företräder Vimian i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget tillförs cirka 1 500 MSEK före transaktionskostnader.

Emissionen genomförs dels med stöd av bemyndigande, dels efter beslut från extra bolagsstämma. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Vinges team har bestått av Dain Hård Nevonen, Linnéa Sellström, Anders Sundin Lundberg och Anna Svensson. 

 

 

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022