Uppdrag

Vinge har företrätt Vimian Group i samband med dess företrädesemission

12 mars 2024

Vinge har företrätt Vimian Group AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Vimian 1,633 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Vimian är ett globalt djurhälsoföretag verksamt inom fyra snabbväxande segment: Specialty Pharma, MedTech, Veterinary Services och Diagnostics. Vimian anser att varje djur förtjänar den bästa tillgängliga vården. Därför sammanför Vimian framstående företag för att göra marknadens mest innovativa produkter och tjänster tillgängliga för fler veterinärer och djurägare.

Vinges team bestod av Dain Hård NevonenLinnéa Sellström, Anna Svensson, Michaela Ådén och Alexander Rüdén.

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024