Nyhet

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna - välkommen till boklansering med mingel

Väl genomförda upphandlingar är av strategisk betydelse för samhället. Samtidigt är regelverket på området relativt komplicerat och under ständig förändring, vilket kan försvåra möjligheterna till en överblick. Den 11 december bjuder vi in till boklansering av den nyligen publicerade nyutgåvan av Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna – En kommentar. 

Goda offentliga upphandlingar främjar en effektiv konkurrens, en fri rörlighet inom EU och ett kostnadseffektivt användande av skattemedel.

Regelverket är samtidigt komplicerat, och föremål för regelmässiga uppdateringar. Tillsammans med en omfattande rättspraxis kan reglerna därför framstå som svåröverblickbara för både upphandlande enheter och leverantörer. Vid upphandling inom försörjningssektorerna gäller dessutom i viss utsträckning särskilda regler.

I den nyligen publicerade nyutgåvan av boken Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna – En kommentar förklarar redaktören Helena Rosén Andersson den närmare innebörden av alla bestämmelser i lagen tillsammans med medförfattarna och advokaterna Eva-Maj Mühlenbock, Olof Hallberg, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper, Henrik Willquist och Kristoffer Sällfors.

Den 11 december bjuder vi in till boklansering där ett flertal av författarna presenterar några av bokens centrala resonemang. Du får även möjlighet att träffa Norstedts Juridiks förläggare Helena Viridén. Efter seminariet är du varmt välkommen till mingel och fortsatt samtal.

I samband med seminariet ges också möjlighet att köpa boken till ett rabatterat pris.

Här anmäler du dig till seminariet.

Vid frågor, vänligen kontakta, amanda.wallmark@vinge.se

 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna – En kommentar är skriven av Helena Rosén Andersson, advokat, tillsammans med medförfattarna och advokaterna Eva-Maj Mühlenbock, Olof Hallberg, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper, Henrik Willquist och Kristoffer Sällfors. Boken ges ut av Nordsteds Juridik. Här läser du mer om boken.