Anna Svensson

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2020
  • University of Wollongong Australia, utbytesstudier, 2018

Erfarenhet

  • Schjødt, Biträdande jurist, 2020
  • Roschier, Research trainee & Thesis trainee, 2019-2020

Uppdrag

Uppdrag 20 oktober 2021

Vinge har företrätt Flat Capital AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

Vinge har företrätt Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) i samband med dess noter…

Uppdrag 26 augusti 2021

Vinge har biträtt VEF i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs cirka 885 miljoner kronor.

Emissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och riktades till utvalda svens…

Uppdrag 12 juli 2021

Vinge företräder VEF Ltd i samband med koncernens domicilbyte från Bermuda till Sverige

Vinge har företrätt VEF Ltd i samband med processen att byta koncernens domicil från Bermuda till Sv…