Uppdrag

Vinge har företrätt Flat Capital AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

Vinge har företrätt Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital” eller ”Bolaget”) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet offentliggjordes den 29 september 2021 och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var den 20 oktober 2021.

Flat Capital är ett investeringsbolag grundat av Nina och Sebastian Siemiatkowski som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital till entreprenörsledda bolag som annars kan vara beroende av investerare med kortare tidshorisont. De största innehaven är Klarna Holding AB, Budbee AB och True Software Scandinavia AB (Truecaller).

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Joel Wahlberg, Anna Grigorian och Anna Svensson.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023