Uppdrag

Vinge har biträtt VEF i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs cirka 885 miljoner kronor.

26 augusti 2021

Emissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och riktades till utvalda svenska och internationella investerare.

Bolaget avser att använda nettolikviden från transaktionen för värdeskapande ändamål både inom och utanför den nuvarande portföljen.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Joel Wahlberg och Anna Svensson.

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022