Uppdrag

Vinge har biträtt SBB i samband med en riktad nyemission

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med en riktad nyemission varigenom SBB tillförs cirka 500 MSEK.

Teckningskursen uppgick till 70 SEK per stamaktie av serie B, vilket motsvarar en premie om cirka 3,95 procent jämfört med stängningskursen för stamaktien av serie B innan emissionen. Emissionen riktades till Gösta Welandson med närstående och Wallenstam AB.

Vinges team har bestått av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson och Anna Svensson.

Relaterat

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024