Uppdrag

Vinge har biträtt SBB i samband med en riktad nyemission

24 november 2021

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med en riktad nyemission varigenom SBB tillförs cirka 500 MSEK.

Teckningskursen uppgick till 70 SEK per stamaktie av serie B, vilket motsvarar en premie om cirka 3,95 procent jämfört med stängningskursen för stamaktien av serie B innan emissionen. Emissionen riktades till Gösta Welandson med närstående och Wallenstam AB.

Vinges team har bestått av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson och Anna Svensson.

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.
30 november 2021

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021