Uppdrag

Vinge har biträtt SBB i samband med försäljningen av fastigheter till ett med Kåpan samägt bolag

19 november 2021

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med försäljningen av fastigheter för 10 miljarder SEK till ett med Kåpan samägt bolag med fokus på statlig infrastruktur.

SBB sålde i transaktionen fastigheter för ett överenskommet fastighetsvärde om 10 mdkr inom statlig infrastruktur till ett med Kåpan tjänstepensionsförening (”Kåpan”) samägt bolag. Fastigheterna har en årlig hyresintäkt på cirka 584 MSEK och ett driftnetto på 435 MSEK. Uthyrbar yta är cirka 500 000 kvm. Parallellt med affären förvärvar SBB 23 procent av aktierna i samhällsfastighetsbolaget Stenvalvet AB (publ) (”Stenvalvet”) från Kåpan och blir därmed tillsammans med Kåpan en stor ägare i Stenvalvet.

Vinges team har bestått av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson och Anna Svensson.

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022

Meet The Seat – David Flodin

Strax efter årsskiftet började David Flodin i vår Financial Services-grupp. Nyligen var det också hans tur att sitta i The Seat.
28 april 2022

"Vingeveckan är en ovanligt bra möjlighet att nätverka"

Moa Frändestam var en av deltagarna på Vingeveckan 2021 på vårt Malmökontor.⠀
27 april 2022