Uppdrag

Vinge har biträtt SBB i samband med försäljningen av fastigheter till ett med Kåpan samägt bolag

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med försäljningen av fastigheter för 10 miljarder SEK till ett med Kåpan samägt bolag med fokus på statlig infrastruktur.

SBB sålde i transaktionen fastigheter för ett överenskommet fastighetsvärde om 10 mdkr inom statlig infrastruktur till ett med Kåpan tjänstepensionsförening (”Kåpan”) samägt bolag. Fastigheterna har en årlig hyresintäkt på cirka 584 MSEK och ett driftnetto på 435 MSEK. Uthyrbar yta är cirka 500 000 kvm. Parallellt med affären förvärvar SBB 23 procent av aktierna i samhällsfastighetsbolaget Stenvalvet AB (publ) (”Stenvalvet”) från Kåpan och blir därmed tillsammans med Kåpan en stor ägare i Stenvalvet.

Vinges team har bestått av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson och Anna Svensson.

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023