Uppdrag

Vinge har biträtt SBB i samband med försäljningen av fastigheter till ett med Kåpan samägt bolag

19 november 2021

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med försäljningen av fastigheter för 10 miljarder SEK till ett med Kåpan samägt bolag med fokus på statlig infrastruktur.

SBB sålde i transaktionen fastigheter för ett överenskommet fastighetsvärde om 10 mdkr inom statlig infrastruktur till ett med Kåpan tjänstepensionsförening (”Kåpan”) samägt bolag. Fastigheterna har en årlig hyresintäkt på cirka 584 MSEK och ett driftnetto på 435 MSEK. Uthyrbar yta är cirka 500 000 kvm. Parallellt med affären förvärvar SBB 23 procent av aktierna i samhällsfastighetsbolaget Stenvalvet AB (publ) (”Stenvalvet”) från Kåpan och blir därmed tillsammans med Kåpan en stor ägare i Stenvalvet.

Vinges team har bestått av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson och Anna Svensson.

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021

Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan om vaccineringskrav och möjligheter för coronatest på arbetsplatsen blivit högaktuell. Många arbetsgivare frågar sig om det går att ställa krav på vaccination eller obligatoriska tester. I den här fördjupningsartikeln ger vi vår uppfattning om vad som gäller i olika situationer.
10 november 2021