Nyhet

Möt Ninos Aho, delägare i Vinges tvistelösningsgrupp

11 september 2023 Sjö‑ och transporträtt

Ninos Aho är sedan årsskiftet ny delägare i Vinges tvistelösningsgrupp på Göteborgskontoret. Som specialiserad inom sjö- och transporträtt biträder Ninos i ärenden mot alla transportsätt samt i transportrelaterade försäkringsärenden. Vägen till juridiken började dock med en utbildning till pilot, där Ninos fick upp ögonen för flyg- och transporträtt.

Hur har din bana på Vinge sett ut?

Jag började här 2010 direkt efter examen, och hade innan detta varit både sommarnotarie och uppsatspraktikant. När jag väl kom till min grupp hade jag redan lärt känna både byrån och en stor del av kollegorna. Jag har varit på Vinge sedan dess, och gjorde under ett halvår också ett secondment på en sjörättslig byrå i London där jag fick fördjupa mig på området.

Hur kom det sig att det blev just tvist med transporträtt?

Innan jag började läsa juridik hade jag gått en utbildning till pilot. Här läste vi även flygrätt, vilket jag kom att fastna för. När jag sedan började juristutbildningen och det var dags för de valbara kurserna fanns sjö- och transporträtt som ett alternativ. Svante Johansson, justitieråd i HD, höll i kursen vilket var jättekul! Transporträtten verkade dessutom vara en både spännande och utmanande miljö.

Att jag sökte mig till Vinge är delvis på grund av att vi har marknadens främsta expertis på området. Som relativt nybliven delägare ser jag nu fram emot att fortsätta utveckla vårt sjö- och transporträttsliga erbjudande, och säkerställa vår position som landets ledande byrå.

På vilket sätt skiljer sig delägarrollen från din tidigare roll som counsel?

Att först bli counsel ger ett försteg till delägarrollen, som då blir mer konkret. Redan som counsel är du en del av besluten om bolagets väg framåt. Som delägare intar du sedan en mer projektledande roll där du jobbar mer övergripande. Det innebär att du fördelar din tid på fler projekt och ärenden, och får här också jobba med fler människor och se fler delar av juridiken, vilket är både roligt och väldigt givande.

Vilka frågor är särskilt aktuella inom sjö- och transporträtten?

Vi har sett en period av mycket turbulens, med avbrutna transportkedjor och under pandemin även väldigt höga priser för frakt. Under den tiden kom inte så många tvister. Jag tror att vi kommer att få se fler tvister anledning av turbulensen. Det finns också ett starkt miljötänk i branschen, som kommer att föranleda förnyelse av fartygsflottor där nybyggnation och fartygsförvärv i sin tur ger mer transaktionsrelaterad rådgivning. 

Har du något särskilt fokus inför kommande höst?

Något vi pratar mycket om hos oss är hur teknikutvecklingen påverkar vårt sätt att arbeta, och hur vi inhämtar information både nu och i en nära framtid. Vi kommer troligen också att se hur samma utveckling påverkar den typ av ärenden vi hanterar, då olika AI-lösningar kan blir grund för skador. Det kan kännas något futuristiskt, men den utvecklingen kan gå väldigt fort. Vi kan då vänta oss en helt ny typ av frågor.

Finns det något särskilt du ser fram emot i rollen?

Att få fortsätta jobba med mycket bredd, vilket är både spännande och utvecklande. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av gruppen och bolaget, och säkerställa vår position som landets ledande affärsjuridiska byrå.