Nyhet

Ny delägare och nya counsels utsedda vid Vinges Göteborgskontor

Ninos Aho har valts in som delägare vid Vinges Göteborgskontor från och med 1 januari 2023. Samtidigt har advokaterna Petronella Hallberg och Martin E Svanberg utsetts som counsels, även de med start 1 januari 2023.

Ninos Aho har som advokat och counsel i Vinges tvistlösningsgrupp omfattande erfarenhet av att företräda klienter i allmän domstol, förvaltningsdomstol samt i skiljeförfaranden. Inom kommersiella avtal biträder Ninos regelbundet i en mängd olika avtalstyper såsom samarbetsavtal, allmänna villkor och distributionsavtal av olika slag. Han biträder även på regelbunden basis såväl fastighetsägare och hyresgäster i samband med hyresavtal, uppsägningar samt i fastighetsrättsliga mål och ärenden i domstol och hyresnämnd.

Med en specialisering i sjö- och transporträtt biträder Ninos inom sjötransport, vägtransport och spedition, järnvägstransport, flygtransport, logistik samt i transporträttsliga försäkringsärenden. Ninos är verksam i ett flertal branscher, där han förutom transport och kommersiell hyresrätt även bistår inom energi och internationell handel.

Anna Palmerus, Managing Partner vid Vinges Göteborgskontor:

Med sin juridiska skicklighet och mycket höga kvalité i rådgivningen är Ninos Aho en mycket uppskattad rådgivare och kollega. Ninos kom till Vinge direkt efter studierna och har sin hemvist i vår tvistelösningsgrupp samt inom sjö- och transporträtten. Han har även betydande erfarenhet inom hyres- och nyttjanderätt samt kommersiella avtal, och kommer framöver att få en än mer central roll inom dessa områden. Med sitt genuina engagemang för Vinges kvalité- och kunskapsutveckling är Ninos en utmärkt representant för byrån och de värden vi står för.

Petronella Hallberg, advokat, har varit verksam på Vinge inom M&A, bolagsrätt och arbetsrätt sedan 2015, och började arbeta på Vinge direkt efter examen. Martin E Svanberg, advokat, har arbetat inom M&A och bolagsrätt på Vinge sedan 2020, och har tidigare varit verksam som bolagsjurist samt på affärsjuridisk byrå sedan 2016.   

Magnus Pauli, delägare och gruppchef, M&A, vid Vinges Göteborgskontor:

Med utnämningen av Petronella Hallberg och Martin E Svanberg som counsels stärker vi långsiktigt vårt redan starka erbjudande inom bolagsrätt, arbetsrätt och privat M&A. Förutom en betydande erfarenhet som rådgivare är de också viktiga kultur- och kunskapsbärare. Vi fortsätter att växa inom såväl bolagsrätt, M&A och arbetsrätt, där Petronella och Martins nya roller är en viktig del i verksamhetens utveckling.