Nyhet

Ny delägare och nya counsels utsedda vid Vinges Göteborgskontor

30 augusti 2022

Ninos Aho har valts in som delägare vid Vinges Göteborgskontor från och med 1 januari 2023. Samtidigt har advokaterna Petronella Hallberg och Martin E Svanberg utsetts som counsels, även de med start 1 januari 2023.

Ninos Aho har som advokat och counsel i Vinges tvistlösningsgrupp omfattande erfarenhet av att företräda klienter i allmän domstol, förvaltningsdomstol samt i skiljeförfaranden. Inom kommersiella avtal biträder Ninos regelbundet i en mängd olika avtalstyper såsom samarbetsavtal, allmänna villkor och distributionsavtal av olika slag. Han biträder även på regelbunden basis såväl fastighetsägare och hyresgäster i samband med hyresavtal, uppsägningar samt i fastighetsrättsliga mål och ärenden i domstol och hyresnämnd.

Med en specialisering i sjö- och transporträtt biträder Ninos inom sjötransport, vägtransport och spedition, järnvägstransport, flygtransport, logistik samt i transporträttsliga försäkringsärenden. Ninos är verksam i ett flertal branscher, där han förutom transport och kommersiell hyresrätt även bistår inom energi och internationell handel.

Anna Palmerus, Managing Partner vid Vinges Göteborgskontor:

Med sin juridiska skicklighet och mycket höga kvalité i rådgivningen är Ninos Aho en mycket uppskattad rådgivare och kollega. Ninos kom till Vinge direkt efter studierna och har sin hemvist i vår tvistelösningsgrupp samt inom sjö- och transporträtten. Han har även betydande erfarenhet inom hyres- och nyttjanderätt samt kommersiella avtal, och kommer framöver att få en än mer central roll inom dessa områden. Med sitt genuina engagemang för Vinges kvalité- och kunskapsutveckling är Ninos en utmärkt representant för byrån och de värden vi står för.

Petronella Hallberg, advokat, har varit verksam på Vinge inom M&A, bolagsrätt och arbetsrätt sedan 2015, och började arbeta på Vinge direkt efter examen. Martin E Svanberg, advokat, har arbetat inom M&A och bolagsrätt på Vinge sedan 2020, och har tidigare varit verksam som bolagsjurist samt på affärsjuridisk byrå sedan 2016.   

Magnus Pauli, delägare och gruppchef, M&A, vid Vinges Göteborgskontor:

Med utnämningen av Petronella Hallberg och Martin E Svanberg som counsels stärker vi långsiktigt vårt redan starka erbjudande inom bolagsrätt, arbetsrätt och privat M&A. Förutom en betydande erfarenhet som rådgivare är de också viktiga kultur- och kunskapsbärare. Vi fortsätter att växa inom såväl bolagsrätt, M&A och arbetsrätt, där Petronella och Martins nya roller är en viktig del i verksamhetens utveckling.

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022