Adrian Filipovic

Advokat Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Juristprogrammet, Stockholms universitet, 2020
  • Filosofie kandidatexamen i ekonomi, Stockholms universitet, 2020
  • University of Zürich, 2019

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Baker McKenzie, 2020-2021
  • Sommarnotarie, Baker McKenzie 2019
  • Legal intern, Nordea Asset Management, 2019

Uppdrag

Uppdrag 28 juni 2024

Vinge biträder Tele2 i samband med 5G-finansiering från EIB

Vinge biträder Tele2 AB (publ) i samband med ingåendet av ett låneavtal om EUR 140 miljoner från Eur…

Uppdrag 26 juni 2024

Vinge biträder Funnel vid förvärv av AdTriba

Vinge har biträtt det svenska SaaS-bolaget Funnel vid förvärv av tyska AdTriba, som sysslar med mark…

Uppdrag 24 juni 2024

Vinge har biträtt KMC Properties i dess samgående med Logistea

Den 14 juni 2024 offentliggjorde KMC Properties ASA, noterat på Oslo Børs, att bolaget går samman me…

Uppdrag 16 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget til…

Uppdrag 23 oktober 2023

Vinge har företrätt Sileon i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Sileon AB (publ) i samband med dess företrädesemission, varigenom bolaget tillfö…

Uppdrag 7 september 2023

Vinge har företrätt Flat Capital i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Flat Capital i samband med dess företrädesemission, varigenom bolaget tillförs c…

Uppdrag 4 maj 2023

Vinge biträder Xspray Pharma i samband med dess företrädesemission av units

Genom företrädesemission av units förväntas Xspray tillföras cirka 300 MSEK, med två teckningsoption…

Uppdrag 20 februari 2023

Vinge biträder Immunovia i samband med dess företrädesemission om högst 202 miljoner kronor

Immunovia AB (publ) är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnos…

Uppdrag 8 december 2022

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio”) i samband med dess notering på Nasdaq First Nor…

Uppdrag 26 oktober 2022

Vinge har biträtt Newen Studios SAS vid förvärvet av majoritetsägandet i Anagram koncernen

Newen Studios är en ledande aktör inom audiovisuell produktion och distribution i Europa.

Uppdrag 14 september 2022

Vinge har biträtt Latour i samband vid förvärv av MAXAGV

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Latour Industries AB, förvärvat de två bola…

Uppdrag 7 juni 2022

Vinge biträder Paynova vid kapitalanskaffning och listbyte

Vinge biträder Paynova AB, under namnändring till Sileon AB, i samband med en fulltecknad företrädes…

Uppdrag 29 april 2022

Vinge har biträtt Promimic AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

Vinge har biträtt Promimic AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market…

Uppdrag 9 november 2021

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget…

Uppdrag 1 november 2021

Vinge har biträtt Smart Eye i samband med kapitalanskaffning om 220 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag i samband med en riktad nyemission av aktier svenska och inte…

Uppdrag 15 oktober 2021

Vinge har biträtt Byggfakta i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm large cap var den 15 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 75…

Uppdrag 8 oktober 2021

Vinge har biträtt BICO i samband med riktad nyemission om 2 miljarder

Vinge har biträtt BICO Group AB i samband med en riktad nyemission om drygt 2 miljarder kronor. Teck…

Uppdrag 3 september 2021

Vinge biträder Irisity vid förvärv av Agent Vi och riktad emission

Vinge har biträtt Irisity AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i det israeliska bola…

Uppdrag 29 juli 2021

Vinge biträder Surgical Science vid riktad nyemission om 2,7 miljarder SEK

Surgical Science Sweden AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, har genomfört en riktad nye…