Uppdrag

Vinge har biträtt Latour i samband vid förvärv av MAXAGV

14 september 2022

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Latour Industries AB, förvärvat de två bolagen Soft Design RTS AB och atab autmationsteknik AB (gemensamt MAXAGV) från grundarna och ledningen.

MAXAGV är en ledande leverantör av system med mobila robotar och mjukvara för godshantering med huvudkontor i Mölndal. Omsättningen uppgår till cirka 160 Mkr varav majoriteten är exportförsäljning.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Vinges team bestod av Magnus Pauli, Petronella Hallberg, Beatrice Randow, Adrian Filipovic och Hanna Marberg.

 

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022