Uppdrag

Vinge har biträtt Latour i samband vid förvärv av MAXAGV

14 september 2022 M&A

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Latour Industries AB, förvärvat de två bolagen Soft Design RTS AB och atab autmationsteknik AB (gemensamt MAXAGV) från grundarna och ledningen.

MAXAGV är en ledande leverantör av system med mobila robotar och mjukvara för godshantering med huvudkontor i Mölndal. Omsättningen uppgår till cirka 160 Mkr varav majoriteten är exportförsäljning.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Vinges team bestod av Magnus Pauli, Petronella Hallberg, Beatrice Randow, Adrian Filipovic och Hanna Marberg.

 

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024