Uppdrag

Vinge har företrätt Flat Capital i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Flat Capital i samband med dess företrädesemission, varigenom bolaget tillförs cirka 153 miljoner kronor före emissionskostnader.

Flat Capital är ett investeringsbolag som grundades 2013 och som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen består av 21 bolag varav de största innehaven inkluderar Instabee, Getir, OpenAI, Truecaller och Klarna.

Flat Capital är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Joel Wahlberg, Adrian Filipovic och Johannes Akyol.

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge biträder Calliditas Therapeutics i samband med Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Den 28 maj 2024 offentliggjorde Asahi Kasei Corporation ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) att förvärva samtliga aktier respektive amerikanska depåbevis (som vardera representerar två aktier) i Calliditas Therapeutics.
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024