Uppdrag

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

8 december 2022

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio”) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet offentliggjordes den 28 november 2022 och första dagen för handel inträffade den 8 december 2022.

Erbjudandet i samband med noteringen genomfördes till ett fast pris om 48 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för LumenRadio aktier om cirka 544 miljoner kronor före erbjudandet och cirka 594 miljoner kronor efter genomförandet av erbjudandet.

LumenRadio är ett Göteborgsbaserat teknikbolag som utvecklar och säljer tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska applikationer inom Internet of Things (”IoT”). LumenRadio erbjuder skalbara lösningar som bygger på en egenutvecklad och patenterad teknik för tillförlitlig trådlös dataöverföring på de öppna frekvensbanden, vilket ersätter traditionella kablar för styrning och automation. LumenRadio har cirka 60 anställda och huvudkontor i Göteborg, samt försäljningskontor i Frankfurt och Boston.

Vinges team bestod huvudsakligen av Magnus Pauli, Edin Agic (Projektledare), Petronella Hallberg, Adrian Filipovic, Amelia Rihs, Hanna Jansson (Kapitalmarknad och Publik M&A), Anna Högsten, Victoria Gunnerek (Arbetsrätt och Sanktioner) och Amanda Stoltz (VDR).

 

 

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023