Utbildning

 • Lunds universitet, jur kand 1995
 • Queen Mary and Westfield College 1993
 • Universität Trier 1993

Erfarenhet

 • 2016 –2017 Senior rådgivare, Kompass Advokat
 • 2009 – 2016 Chefjurist och styrelsesekreterare, medlem i koncernledning, Skandia
 • 2008 – 2009 Chief Risk Officer, Chef för risk och compliancefunktionen och medlem i koncernledningen. Skandia
 • 2005 – 2007 Chef för Nordendivisionens juristavdelning, Skandia Nordic
 • 1997 – 2004 Bolagsjurist. Stockholm och London, Skandia Group
 • 1995 – 1997 Tingsnotarie,Södra Roslags tingsrätt

Övriga meriter

 • Styrelseledamot i Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
 • Styrelseledamot i Agenta Investment Management AB