Uppdrag

Vinge biträder BHG Group i samband med riktad nyemission

5 maj 2022

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 1,0 miljard kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Vinges team består av Christian Lindhé, Martin Svanberg, Johanne Örnfeldt Svensson och Emil Sandgrim. Kristian Ford är klientansvarig partner.


Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022