Uppdrag

Vinge biträder Oncorena

13 januari 2022

Vinge biträder Oncorena Holding AB i samband med en investering om initialt 66 miljoner kronor från Linc, HealthCap och Fåhraeus Startup and Growth.

Investeringen ska främst finansiera Oncorenas första kliniska studie, en fas I/II-studie med orellanin i patienter med avancerad njurcancer. I det fall den initiala delen av den kliniska studien ger positiva resultat har investerarna för avsikt att finansiera den andra delen av studien med ytterligare 94 miljoner kronor.

 

Vinges team består av Christian Lindhé, Martin Svanberg och Sofie Nordgren.

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022