Uppdrag

Vinge biträder Oncorena

13 januari 2022

Vinge biträder Oncorena Holding AB i samband med en investering om initialt 66 miljoner kronor från Linc, HealthCap och Fåhraeus Startup and Growth.

Investeringen ska främst finansiera Oncorenas första kliniska studie, en fas I/II-studie med orellanin i patienter med avancerad njurcancer. I det fall den initiala delen av den kliniska studien ger positiva resultat har investerarna för avsikt att finansiera den andra delen av studien med ytterligare 94 miljoner kronor.

 

Vinges team består av Christian Lindhé, Martin Svanberg och Sofie Nordgren.

Relaterade nyheter

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023