Sjö‑ och transporträtt

Vi representerar utländska och svenska rederier, försäkringsbolag, banker och andra aktörer inom sjö- och transportnäringen.

Samtliga transportslag

Vi biträder vid alla typer av sjö‑ och transporträttsliga frågor, till exempel försäljning, registrering och finansiering av fartyg. Under de senaste åren har vi varit ombud i rättegångar rörande samtliga transportslag.

Vi har stor erfarenhet av juridiska frågeställningar som rör fartygshaverier, bärgning, regulatoriska frågor och miljöskadeansvar för att nämna några exempel. Vidare tillhandahåller Vinges praktiker inom sjö‑ och transporträtt biträde i regulatoriska frågor rörande samtliga transportslag, till exempel ärenden rörande cabotage, fordonssäkerhet, tillstånd samt last‑ och trafiksäkerhet.

Globala uppdrag

Under senare år har Vinges sjö‑ och transporträttsgrupp varit ombud i en rad skiljeförfaranden i Sverige och utomlands. Våra specialister har också varit rådgivare och koordinerat det rättsliga efterspelet till fartygskollisioner och andra sjöolyckor, med tvister vid domstolar i många olika länder.

Vi bistår regelbundet andra svenska och utländska advokatbyråer med specialistkunskap i samband med sjörättsliga tvister.

Vår samlade expertis

Enligt publikationer som Legal 500 och Chambers and Partners är Vinge en av Sveriges ledande advokatbyråer inom sjö‑ och transporträtt.

Rankinginstitutet Chambers and Partners skriver "It's one of the best legal teams within transport, cargo and maritime law nationally in Sweden," och fortsätter med ett citat från en klient: "We feel very comfortable and secure knowing that no matter how pressing or urgent the matter, we always can rely on a quick and good response from Vinge." samt tillägger "a dedicated team with high skills" and "a very high knowledge of the transport and logistics industry." (Chambers and Partners 2019)

Clients praise Advokatfirman Vinge for its team of 'highly skilled lawyers, who are always attentive and have great business knowledge'. (Legal 500, 2019)

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.