Nyhet

Vinge förstärker inom arbetsrätt

5 september 2023 Om byrån Arbetsrätt

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor. Sam har mångårig erfarenhet från det arbetsrättsliga området från såväl advokatbyråer som större bolag inom energi- och techsektorn.


Hur har din yrkesbana sett ut hittills?

Jag har haft en för advokatbranschen något annorlunda yrkesbana. Jag började min karriär på Mannheimer Swartling innan jag gick in i rollen som arbetsrättslig specialist på bolag, först på Vattenfall och sedan på Spotify. Efter många år på bolag kom jag att sakna advokatrollen, vilket gjorde att jag valde att gå tillbaka till byråsidan. Efter Spotify gick jag in i en roll på Roschier som jag nu anslutit från.

Vad fick dig att välja Vinge?

För mig är Vinge en fantastiskt fin byrå med branschens starkaste kompetens inom arbetsrätt. Som fullservicefirma finns också en betydande bredd. I mina tidigare roller har jag arbetat med bland annat internationella omorganisationer, outsourcing, utredning, tvist och transaktionsrelaterade frågor. Det tangerar också flera av Vinges starka områden.

Vilka frågor står i fokus inom arbetsrätten just nu?

Under förra året skedde en rad förändringar inom arbetsrättens område, med bland annat stora revideringar av LAS. Det kommer sannolikt inte bli lika många lagändringar inom de närmaste åren men däremot kan vi förvänta oss fler och fler domar där vi kommer få se hur de nya reglerna tolkas av Arbetsdomstolen. Det kommer bli en mycket intressant utveckling att följa.

Hur ser du på utvecklingen på längre sikt med anledning av de ändringar som skett inom arbetsrätten?

Det har som bekant skett många ändringar på sistone som såväl företag, fack och medarbetare behöver anpassa sig till. Med sämre tider kommer troligen fler omorganisationer och neddragningar, samtidigt som det blir viktigt för företagen att i ett redan pressat läge behålla nyckelkompetensen. Här blir frågan om det nya nyckelpersonsundantaget i LAS både intressant och praktiskt väldigt viktigt.

Ändringarna i LAS hade sin grund i de nya huvudavtalen som träffades mellan arbetsmarknadens parter. Här blir det intressant att se hur parterna tolkar huvudavtalens bestämmelser och vilken bäring det kan få på Arbetsdomstolens praxis framöver. Tidigare sanningar ses nu över, där vi kommer att få se ett antal nya sanningar växa fram.

Finns det något du ser särskilt fram emot i din nya roll?

 På kort sikt ser jag mycket fram emot att få lära känna teamet och Vinge från insidan. På längre sikt är det att med hjälp av min erfarenhet och kompetens få bidra till att utveckla gruppen och Vinges redan starka position på marknaden.