Nyhet

Nytt uppdrag för Paula Bäckdén

Paula Bäckdén, specialist inom sjö och transporträtt, har bistått Sveriges Advokatsamfund med att lämna remiss på Infrastrukturdepartementets promemoria, Genomförande av mobilitetspaketet.

Advokatsamfundets arbetsgrupp bestod av advokat Emil Andersson, ordförande, advokat Paula Bäckdén, författare och advokat Erik Danhard, opponent. Förslaget rör implementering i svensk lagstiftning av rättsakterna i EU:s så kallade mobilitetspaket, och innefattar därvid flera frågor av transporträttslig karaktär.

Här läser du det fullständiga remissvaret.