Nyhet

Nytt uppdrag för Paula Bäckdén

18 november 2021

Paula Bäckdén, specialist inom sjö och transporträtt, har bistått Sveriges Advokatsamfund med att lämna remiss på Infrastrukturdepartementets promemoria, Genomförande av mobilitetspaketet.

Advokatsamfundets arbetsgrupp bestod av advokat Emil Andersson, ordförande, advokat Paula Bäckdén, författare och advokat Erik Danhard, opponent. Förslaget rör implementering i svensk lagstiftning av rättsakterna i EU:s så kallade mobilitetspaket, och innefattar därvid flera frågor av transporträttslig karaktär.

Här läser du det fullständiga remissvaret.

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022