Nyhet

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

14 oktober 2021 Sjö‑ och transporträtt

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.

CMI är en av världens äldsta intresseorganisationer för jurister, grundad 1897. Föreningens syfte är att verka för harmonisering av internationell sjörätt, och har i detta arbete givit upphov till en rad internationella konventioner med global tillämpning. Bland dessa kan nämnas Haag-Visbyreglerna. I CMIs exekutiva kommitté, Exco, ingår 8 medlemmar från hela världen.