Uppdrag

Vinge har rådgivit Gotlandsbolaget i samband med fartygsförsäljningar

30 november 2022 Sjö‑ och transporträtt M&A

Gotlandsbolaget och dess dotterbolag Gotland Tankers, har genomfört fyra lyckade försäljningar av tankfartygen M/T Gotland Carolina, M/T Gotland Sofia, M/T Gotland Aliya respektive M/T Gotland Marieann.

Fartygen är byggda mellan 2006 och 2008 i den egna serien Gotland Class. Vinge har rådgivit Gotlandsbolaget genom affärerna och bistått vid kontraktsförhandlingar, leverans av fartygen samt avregistrering från Bahamas fartygsregister.

Vinges team har bestått av Paula Bäckdén och Hanna Marberg med stöttning av Amelia Rihs och, i bolagsrättsliga frågor, Petronella Hallberg. Försäljningarna innebär att alla fartyg i Gotland Class har sålts och är enligt Gotlandsbolaget ett led i bolagets strategi att fokusera än mer på industriell sjöfart och infrastruktur.

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024