Uppdrag

Vinge har rådgivit Gotlandsbolaget i samband med fartygsförsäljningar

30 november 2022 Sjö‑ och transporträtt M&A

Gotlandsbolaget och dess dotterbolag Gotland Tankers, har genomfört fyra lyckade försäljningar av tankfartygen M/T Gotland Carolina, M/T Gotland Sofia, M/T Gotland Aliya respektive M/T Gotland Marieann.

Fartygen är byggda mellan 2006 och 2008 i den egna serien Gotland Class. Vinge har rådgivit Gotlandsbolaget genom affärerna och bistått vid kontraktsförhandlingar, leverans av fartygen samt avregistrering från Bahamas fartygsregister.

Vinges team har bestått av Paula Bäckdén och Hanna Marberg med stöttning av Amelia Rihs och, i bolagsrättsliga frågor, Petronella Hallberg. Försäljningarna innebär att alla fartyg i Gotland Class har sålts och är enligt Gotlandsbolaget ett led i bolagets strategi att fokusera än mer på industriell sjöfart och infrastruktur.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023