Uppdrag

Vinge har biträtt säljarna vid försäljningen av Conmore Ingenjörsbyrå AB

15 september 2022

Conmore Ingenjörsbyrå AB är ett teknikkonsultbolag som i mer än 30 år uppfyllt förväntningarna från stora industrikoncerner genom att tillhandahålla sin expertis inom mekanik, inbyggda system och elektronik inom fordons-, järnvägs- och energisektorerna. Förvärvaren var Astek Group.

Vinges team bestod av Magnus Pauli, Johanna Hamrefält (Projektledare), Anna Palmérus och Amelia Rihs.

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022