Uppdrag

Vinge har biträtt säljarna vid försäljningen av Conmore Ingenjörsbyrå AB

15 september 2022 M&A

Conmore Ingenjörsbyrå AB är ett teknikkonsultbolag som i mer än 30 år uppfyllt förväntningarna från stora industrikoncerner genom att tillhandahålla sin expertis inom mekanik, inbyggda system och elektronik inom fordons-, järnvägs- och energisektorerna. Förvärvaren var Astek Group.

Vinges team bestod av Magnus Pauli, Johanna Hamrefält (Projektledare), Anna Palmérus och Amelia Rihs.

Relaterat

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023