Uppdrag

Vinge har företrätt iO Group i samband med förvärvet av den digitala webbyrån Triggerfish

28 november 2022

Triggerfish är en digital webbyrå baserad i Stockholm som erbjuder tjänster inom WordPress, analys, strategi, design och varumärkesutveckling.

Triggerfish grundades 1999 och har idag 44 anställda.


iO Group är en innovativ digital servicekoncern i Benelux och Norden, som tillhandahåller tjänster för kommunikation och digital transformation.

Vinges team bestod huvudsakligen av Magnus Pauli, Johanna Hamrefält (Projektledare), Fredrik Löwenclou (M&A), Rebecka Hansson (Arbetsrätt), Oscar Jansson (IP/IT) and Alexander Lindeberg (IP/IT).

 

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023