Egil Svensson

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Uppdrag

Uppdrag 27 december 2021

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen till FSN Capital

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen av en majoritetsandel till F…