Uppdrag

Vinge företräder Swire Renewable Energy i samband med förvärvet av WPS Sweden AB

13 november 2023 M&A

Vinge har företrätt Swire Renewable Energy i samband med dess förvärv av WPS Sweden AB ("WPS").

WPS är ett företag som arbetar med inspektion, reparation och underhåll av turbiner för vindkraftverk och som verkar över hela Sverige, Norge och Finland. Med förvärvet kommer Swire Renewable Energy att accelerera sitt erbjudande av professionella tjänster för inspektion, reparation och underhåll av vindturbiner till kunder och intressenter samt utvidga sin geografiska täckning i norra Europa, särskilt i Norden.

Vinges team bestod av bland andra av Jonas Bergström, Johanna Wiberg och Egil Svensson (M&A).

Relaterat

Vinge har företrätt Cell Impact i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Cell Impact 129 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader
6 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023