Uppdrag

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av B&B Bro & Betong

16 november 2023 Fastigheter och Entreprenad M&A

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av B&B Bro & Betong Projektledning AB (”B&B Bro & Betong”).

B&B Bro & Betong är ett konsultbolag som erbjuder kvalificerade projekt- och byggledningstjänster inom infrastruktur och stadsutveckling. Tjänsterna omfattar flera av byggprocessens skeden såsom förstudie, utredning, systemhandling, bygghandling, produktion och överlämnande, och bolaget jobbar aktivt med ständiga förbättringar och följer ISO-kraven för kvalitets- och miljöstyrning. B&B Bro & Betong medverkar i många av Mälardalens stora samhällsviktiga infrastrukturprojekt och beställare är bland annat Stockholms stad, Stockholms Hamnar, Trafikverket och nya tunnelbanan.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Carl Fredrik Wachtmeister, Egil Svensson, Sara Passandideh och Alexander Rüdén (M&A) och Clara Klingspor (Entreprenadrätt) samt Cecilia Loctander (Transaction Support Coordinator).

Relaterat

Vinge har företrätt Cell Impact i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Cell Impact 129 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader
6 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023