Uppdrag

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av B&B Bro & Betong

16 november 2023 Fastigheter och Entreprenad M&A

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av B&B Bro & Betong Projektledning AB (”B&B Bro & Betong”).

B&B Bro & Betong är ett konsultbolag som erbjuder kvalificerade projekt- och byggledningstjänster inom infrastruktur och stadsutveckling. Tjänsterna omfattar flera av byggprocessens skeden såsom förstudie, utredning, systemhandling, bygghandling, produktion och överlämnande, och bolaget jobbar aktivt med ständiga förbättringar och följer ISO-kraven för kvalitets- och miljöstyrning. B&B Bro & Betong medverkar i många av Mälardalens stora samhällsviktiga infrastrukturprojekt och beställare är bland annat Stockholms stad, Stockholms Hamnar, Trafikverket och nya tunnelbanan.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Carl Fredrik Wachtmeister, Egil Svensson, Sara Passandideh och Alexander Rüdén (M&A) och Clara Klingspor (Entreprenadrätt) samt Cecilia Loctander (Transaction Support Coordinator).

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024