Uppdrag

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Holmströms Rör

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärven av Holmströms Rör AB, Holmströms Rör i Ängelholm AB samt Holmströms Rör Syd Väst AB.

Bolagen tillhandahåller tjänster inom installation och service av värme och sanitet och är verksamma i Skåne. Tillsammans omsätter bolagen årligen cirka 192 miljoner kronor och har drygt 70 medarbetare.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Carl Fredrik Wachtmeister och Egil Svensson (M&A), Daniel Prawitz (Entreprenadrätt), Elin Broman (Arbetsrätt), Calle Tengwall Pagels (Finansiering), Frida Ställborn (Fastighetsrätt) och Anna Ekdahl Roos (projektassistent).

 

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024