Uppdrag

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Holmströms Rör

22 november 2022

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärven av Holmströms Rör AB, Holmströms Rör i Ängelholm AB samt Holmströms Rör Syd Väst AB.

Bolagen tillhandahåller tjänster inom installation och service av värme och sanitet och är verksamma i Skåne. Tillsammans omsätter bolagen årligen cirka 192 miljoner kronor och har drygt 70 medarbetare.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Carl Fredrik Wachtmeister och Egil Svensson (M&A), Daniel Prawitz (Entreprenadrätt), Elin Broman (Arbetsrätt), Calle Tengwall Pagels (Finansiering), Frida Ställborn (Fastighetsrätt) och Anna Ekdahl Roos (projektassistent).

 

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022