Uppdrag

Vinge företräder säljarna av Refensa vid försäljning till Viking Ventures portföljbolag Grade

23 februari 2022

Refensa är en molnbaserad lösning för digital referenstagning vid rekrytering. Förvärvet av Refensa förstärker Grades erbjudande av best-of-breed-lösningar inom HR och är ett naturligt steg i koncernens tillväxtstrategi.

Den växande koncernen Grade består efter förvärvet av bolagen Varbi, Grade, Workbuster och Refensa. I samband med förvärvet av Refensa samlas koncernen under det gemensamma namnet Grade.

Vinge företräder grundarna av Refensa i samband med transaktionen.

Vinges team bestod av Karl Klackenberg, Ulrich Ziche och Egil Svensson.

 

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022