Uppdrag

Vinge företräder säljarna av Refensa vid försäljning till Viking Ventures portföljbolag Grade

Refensa är en molnbaserad lösning för digital referenstagning vid rekrytering. Förvärvet av Refensa förstärker Grades erbjudande av best-of-breed-lösningar inom HR och är ett naturligt steg i koncernens tillväxtstrategi.

Den växande koncernen Grade består efter förvärvet av bolagen Varbi, Grade, Workbuster och Refensa. I samband med förvärvet av Refensa samlas koncernen under det gemensamma namnet Grade.

Vinge företräder grundarna av Refensa i samband med transaktionen.

Vinges team bestod av Karl Klackenberg, Ulrich Ziche och Egil Svensson.

 

Relaterat

Vinge har biträtt Fidelio Capital vid etableringen av dess största fond hittills

Fonden – som är Fidelio Capitals tredje – har erhållit över 1 miljard euro i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och tredubblar därmed de totala investeraråtagandena från tidigare investeringsmandat.
8 juni 2023

Vinge biträder Symrise i budpliktsbudet på Swedencare

Symrise AG har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedencare AB (publ) enligt reglerna om budplikt.
7 juni 2023

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023